Sprzedaż

Przekazujemy praktyczne umiejętności i treści do natychmiastowych zastosowań przez zespoły handlowe. Są one zawsze aktualne, z głębokim zrozumieniem dla najnowszych technologii wspomagających sprzedaż oraz zmieniających się wymagań konsumenckich.

Zakres szkoleń i warsztatów:

 

SPRZEDAŻ BtC
• Proces sprzedaży
• Wykorzystywanie działań marketingu w sprzedaży
• Budowanie relacji i zaufania
• Poznanie oczekiwań i motywów klienta
• Prezentowanie korzyści i rozwiązań
• Techniki pozyskiwania decyzji zakupowej klienta
• Radzenie sobie z zastrzeżeniami i wątpliwościami

 

SPRZEDAŻ BtB
• Proces zakupu – poziomy zainteresowania ofertą
• Wpływanie na proces decyzji klienta
• Zespół podejmujący decyzje u klienta
• Personalizacja argumentacji
• Prezentacje podsumowujące etapy współpracy
• Planowanie pracy handlowca
• Rozmowa o konkurencji

 

SPRZEDAŻ StD (retail)
• Budowanie długofalowej współpracy
• Merchandising
• Rozmowa „przy półce”
• Organizacja pracy i system dystrybucji
• Budowanie pozycji przez pracę z zespołem klienta
• Reakcja na bieżącą presję kupca
• Wprowadzenie do zarządzania kategorią

 

SIŁY SPRZEDAŻY

PROWADZENIE SPOTKAŃ ZESPOŁÓW SPRZEDAŻOWYCH
• Budowanie autorytetu prowadzącego
• Przygotowanie spotkania
• Style prowadzenia spotkań
• Rodzaje spotkań i ich prowadzenie
• Reagowanie na różne zachowania uczestników
• Praca z danymi

 

ORGANIZACJA I GOSPODAROWANIE CZASEM PRACY SPRZEDAWCY
• Zasady zarządzania czasem
• Ustalanie priorytetów
• Radzenie sobie z pochłaniaczami i przerywaczami pracy
• Wykorzystanie narzędzi organizery i systemy CRM
• Organizacja dnia pracy sprzedawcy

 

OBSŁUGA KLIENTA
• Telefon, facebook, mail… w budowaniu wizerunku firmy
• Wpływanie na zadowolenie klienta
• Efektywna komunikacja z klientem
• Reagowanie na trudne i emocjonalne sytuacje
• Praca ze skryptami
• Przyjęcie zgłoszenia w serwisie i rola serwisu w sprzedaży
• Obsługa bezpośrednia

 

NEGOCJACJE HANDLOWE I KUPIECKIE
• Proces negocjacji
• Przygotowanie do rozmów – ustalenie strategii i taktyki rozmów
• Efektywna dyskusja w negocjacjach
• Prowadzenie rozgrywki i wpływanie na partnera
• Chwyty negocjacyjne
• Planowanie pracy z dostawcami
• Sondowanie siły pozycji drugiej strony
• Trudne sytuacje negocjacyjne
• Analiza rozmów

 

ACCOUNT MANAGEMENT
• Określanie celów i strategii współpracy z kluczowymi klientami
• Wyzwania „jednego punktu kontaktu”
• Przygotowanie planu rozwoju współpracy z kluczowym klientem
• Prezentacje planów rozwoju współpracy – pozyskiwanie akceptacji
• Segmentacja i identyfikacja kluczowych klientów
• Kierowanie zespołem pracującym na rzecz klienta

 

 

Przygotowujemy zespoły marketingu i sprzedaży do osiągania wspólnie wysokiego wyniku w integralnym procesie MaS BOX poprzez stawianie na współpracę zamiast na wyizolowane aktywności działów sprzedaży czy marketingu

Model realizuje zadania związane z integrowaniem tzw.”silosów” Marketingu i Sprzedaży. Jego absolutnym wyróżnikiem jest to, że między działaniami marketingu i sprzedaży występuje efekt synergii.

MAS-BOX

Skutkiem zastosowania modelu w praktyce jest uszczelnienie lejka efektywnych „leadów”, a przez to zwiększenie ostatecznego efektu kampanii: założonych przez Marketing celów i przyjętych przez Sprzedaż wyzwań handlowych.

MaS BOX buduje wartościową komunikację z klientem oraz wewnętrzną między Marketingiem i Sprzedażą. W nowoczesny sposób zmienia sprzedawcę w kierunku pełnienia różnych funkcji i ról (tzw. „multifunkcjonalność”).

MaS BOX łączy procesy sprzedażowe i marketingowe. Streams zajmuje się również konsultowaniem i doskonaleniem tych procesów.

GRADING-KUPCA

GRADING KUPCA sprowadza się do 4 stopni zainteresowania ofertą. Pozwala łatwo dostosować odpowiednie techniki i postawę handlową do potrzeby chwili wynikającej z nastawienia klienta :

4⁰ Zakup – kupiec jest zdecydowany i gotowy do negocjacji warunków

3⁰ Potrzeba – kupiec chce to zrobić, ma potrzebę, oczekuje zachęty

2⁰ Neutralność – kupiec myśli, że mógłby coś zrobić, zmienić

1⁰ Zadowolenie – stan obecny satysfakcjonuje kupca

KLIN

KLIN to sposób wykorzystania czterech rodzajów pytań. Dają one pewność otwarcia klienta na rozmowę o jego potrzebach.               KLIN jest najbardziej efektywny w kontaktach handlowych, gdy klient nie wykazuje specjalnego zainteresowania ofertą.