Zarządzanie

Wspieramy kierowanie zespołami mocno osadzonymi w XXI wieku. Pokazujemy jak korzystać z kafeterii narzędzi menedżerskich, które pozwolą lepiej gospodarować potencjałem zespołu.  Praktykujemy wyważenie i bilansowanie przyjmowanych postaw, zachowania oraz stylów komunikacyjnych.

Menedżerowie wyższego szczebla

Podstawowym celem szkoleń i warsztatów dla menedżerów wyższego szczebla jest doskonalenie umiejętności osobistych oraz kształtowanie postaw i budowanie narzędzi
i sposobu pracy, które menedżerowie wyższego szczebla chcą, aby stosowali ich pracownicy.

Zakres szkoleń i warsztatów:

 • Zmiana stylu zarządzania/praktyki przywództwa
 • Przekazywanie decyzyjności na niższe poziomy
 • Gospodarowanie czasem
 • Prezentacje strategiczne
 • Zarządzanie zmianą
 • Prowadzenie spotkań
 • Negocjacje wewnętrzne
 • Praca nad sukcesją

 

Menedżerowie średniego szczebla

Podstawowym celem szkoleń i warsztatów dla menedżerów średniego szczebla jest rozwój umiejętności niezbędnych do wpierania realizacji zadań kierowanych przez nich zespołów,
a poprzez to zwiększenie efektywności wyników całej organizacji.
Zakres szkoleń i warsztatów:

 • Szkolenie i instruowanie pracowników w procesie ciągłym
 • Budowanie zespołu
 • Motywowanie
 • Ocena pracowników
 • Delegowanie
 • Korygowanie zachowań
 • Przekazywanie trudnej informacji
 • Wyznaczanie zadań
 • Przekazywanie Informacji zwrotnej
 • Monitorowanie pracy
 • Zarządzanie konfliktem
 • Zarządzanie zmianą
 • Gospodarowanie czasem
 • Coaching menedżerski
 • Prezentacje i wystąpienia
 • Komunikacja interpersonalna w zespole
 • Prowadzenie spotkań
 • Kierowanie zespołem sprzedażowym
 • Account management
 • Negocjacje handlowe i zakupowe
 • Budowanie zaufania klienta
 • Zarządzanie Aktywną sprzedażą
 • Raportowanie w hierarchii
 • Zachowanie w eskalacji problemu

 

Początkujący menedżerowie
Podstawowym celem szkoleń dla początkujących menedżerów jest przygotowanie do pracy przyszłych lub młodych menedżerów poprzez przekazanie im nowych umiejętności oraz budowanie świadomości i odpowiedzialności niezbędnych dla dobrego szefa.
Zakres szkoleń i warsztatów:

 • Wyznaczanie celów dla pracowników
 • Publiczne wyrażanie opinii
 • Podstawy wystąpień publicznych
 • Komunikacja biznesowa
 • Delegowanie pierwsze kroki
 • Podstawy prowadzenia spotkań
 • Funkcje i skuteczność kary i nagrody
 • Wyrażanie uznania
 • Zwracanie uwagi, korygowanie, karanie
 • Argumentowanie
 • Wywieranie wpływu
 • Kierowanie małym zespołem sprzedażowym
 • Account management
 • Negocjacje handlowe i zakupowe
 • Budowanie zaufania

Osiąganie wyników przez każdego menedżera i cały jego zespół ujęte jest w czterech, wymagających równowagi w stosowaniu, obszarach:

Budowanie ambitnego i zaangażowanego zespołu - AMBICJA

 Ocena działań i kompetencji oraz ich doskonalenie – REFLEKSJA

Wyznaczania celów i dbania o ich realizację - CELOWOŚĆ

 Rozwijania kreatywności i przestrzeni dla pracowników – KREACJA

Management BOX wyróżnia się tym, że bilansuje i wyważa przyjmowane postawy, zachowania, style komunikacyjne. Przyczynia się do kreowania sylwetek nastawionych na rozwój własny i otoczenia. Sprawia, że osiąganie wyników indywidualnych i zespołowych jest pewniejsze .

Model ten można także wykorzystać do efektywnego zarządzania komunikacją i relacjami:

 • REFLEKSJA – komunikacja, która buduje relacje i wspomaga w ocenie sytuacji
 • CELOWOŚĆ – komunikacja, która określa cel i efekty
 • KREACJA – komunikacja, która poszukuje nowych możliwości
 • AMBICJA – komunikacja, która buduje motywację i pociąga za sobą