Marketing Automation

Wspieramy organizacje w efektywnym wykorzystaniu możliwości jakie daje Marketnig Automation, który jest nowoczesnym sposobem pozyskiwania leadów, personalizacji przekazu i komunikacji marki.

Marketing Automation gwarantuje:

  1. Ciągłe generowanie leadów o wysokim prawdopodobieństwie zakupu
  2. Przyjazny dla klienta i rynku sposób kontaktu z powiązany z ich potrzebami, a nie wyłącznie założeniami PR i marketingu(jak w typowym mailingu, reklamie internetowej, standardowym ofertowaniu etc,)
  3. Wysoki wynik w zakładanych KPI (wskaźnikach wykonania) z ciągłego, automatycznego rejestrowania indywidualnych danych behawioralnych klienta (zachowań) oraz jeśli firma ma takie możliwości, to uzyskanie synergii poprzez zintegrowanie ich z bazą danych demograficznych (CRM) i danymi transakcyjnymi
  4. Wielokanałowa, dopasowana do poziomu wiedzy i doświadczenia odbiorcy informacja w kontakcie z „człowiekiem”, a nie „recordem”, uwzględniająca relacje zarówno on-line jak i off-line
  5. Najtańsza forma pozyskiwania leadu (różnica w stosunku do innych form liczona krotnością)
  6. Rozwiązanie polskie stosowane w międzynarodowych korporacjach, nagradzane na światowych targach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.