Coaching indywidualny i grupowy

Wspieramy rozwój pracowników i całych zespołów, aby wspomagać rozwój firmy, szczególnie w momentach zachodzących w niej przełomowych zmian.

Model COSM obejmuje cztery obszary ważne ze względu na osiągnięcie głównego celu coachingu jakim jest zmiana i rozwój:

CELE – diagnoza  i identyfikacja kluczowych celów Firmy oraz celów jej menedżerów i ekspertów

OBSZAR –  diagnoza i identyfikacji obszarów, które należy zmieniać, modyfikować  lub rozwijać (kompetencje własne, bariery  przeszkadzające oraz środowiska i osoby  mogące wesprzeć  realizacje celów)

STRUKTURA – 4 stopniowy proces  dochodzenia do optymalnych rozwiązań:

  • Co chcesz osiągnąć?
  • Co jest teraz?
  • Co możesz zrobić?
  • Co, kiedy i jak zrobisz?

METODA – dochodzenie do optymalnych rozwiązań poprzez udział w cyklu regularnych sesji oraz pracy pomiędzy sesjami.  Za pośrednictwem zastosowania różnych modeli i technik dopasowanych do poziomu  świadomości pracownika w procesie coachingu, wypracowanie kluczowych decyzji, planów działań , raportów itp..