Odpowiedzialność społeczna

Jednym z kryterium tworzenia zespołu Streams jest aktywność w trzech obszarach: człowiek-dbałość o własny rozwój, obywatel-praca i odpowiedzialność wobec otoczenia, przedsiębiorca-czyli aktywność generująca środki, ale też angażująca własny wysiłek.

Ludzie Streams działają i animują w fundacjach, grupach wsparcia oraz stowarzyszeniach na zasadzie pracy charytatywnej.

Wspieramy społeczny wolontariat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.