Rozwój kadr

Tworzymy rozwiązania wspierające pracowników wszystkich szczebli organizacji w osiąganiu najlepszych wyników. Nasze propozycje mogą być zarówno uporządkowanym, kompleksowym zaspokojeniem potrzeb rozwojowych pracowników organizacji, jak i jednorazowym wydarzeniem dopasowanym do konkretnej sytuacji i wymagań.

STREAMS@AKADEMIA – to zbudowanie procesu szkoleniowego, dostarczenie wiedzy i umiejętności wskazanym grupom pracowników zgodnie z modelami kompetencyjnymi istniejącymi w firmie (opracowanie, przygotowanie i poprowadzenie całego procesu szkoleniowego). Adaptujemy także programy do rozwiązań już istniejących w organizacjach.

Dzięki AKADEMII osiągają Państwo dla firmy następujące efekty:

  • Wyrównanie wiedzy i gotowość do realizacji nowych zadań i projektów
  • Zabezpieczenie kadr gotowych do realizacji przyszłych aktywności
  • Eliminacja chaosu przy rozpoczynaniu zadań, a przez to wzrost zaangażowania i przyspieszenie osiągania oczekiwanych wyników

STREAMS@INTERWENCJA – to eksperckie wsparcie związane z bieżącymi, a nawet nagłymi potrzebami. Polega na dostarczeniu rozwiązań w wybranym zakresie, poprzez warsztaty lub moderowanie, w celu uzyskania pożądanego efektu.

Po DZIAŁANIACH INTERWENCYJNYCH spodziewajcie się Państwo:

  • Szybkiego rozwiązania zdefiniowanych krótkoterminowych problemów
  • Działania w oparciu o kluczowe czynniki wpływające na wynik
  • Podejmowania decyzji wprowadzających lub usuwających procedury i standardy
  • Przełożenia sprawdzonych rozwiązań na inne obszary oraz na kulturę pracy całej organizacji
  • Podniesienia kompetencji pracowników, które mogą przydać się również w przyszłości do innych zadań
  • Podniesienia jakości pracy oraz wyników