Działania

  • Prezentacje dostępnych rozwiązań
  • Analiza potrzeb i możliwości
  • Koordynacja działań prowadzących do osiągnięcia KPI
  • Wsparcie w formalnej i nieformalnej komunikacji (postep projektów)
  • Zapewnienie kompletu narzędzi, technologii oraz pełnego serwisu dla rozwiązań
  • Szkolenia i przygotowanie zespołów w zakresie wdrożenia
  • Tworzenie wraz z partnerami pełnego konceptu i projektu Multichannell Comunication Strategy
  • Wsparcie w zakresie Marketing Content dla Lead Nurturing w Marketing Automation
  • Integracja dla Synergii we współpracy Biznes-Marketing-Sprzedaż

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.