Unikalne modele

Nasze modele przeprowadzania projektów od wizji do efektu bazują na pogodzeniu typowych procesów zachodzących w projektach z siłami ludzkimi.

Model przeprowadzania projektów od wizji do efektu bazuje na pogodzeniu typowych procesów zachodzących w projektach z siłami ludzkimi, które zapewniają sprawność realizacyjną przedsięwzięć.

 

Unikalność modelu wynika z wieloletniego gromadzenia bardzo praktycznej wiedzy eksperckiej. Okazuje się, że prawdziwy zwrot z zaangażowania w projekt zależy od przygotowania organizacji do wykorzystania efektów projektu w dalszej, codziennej działalności. Zatem o ostatecznym efekcie biznesowym decyduje praca nad przygotowaniem struktury do pracy z „nowym”. Żeby do tego doprowadzić konieczna jest praca w środowisku o wysokiej jakości, gdzie są wykorzystane i zrównoważone dobre nawyki, odpowiedzialność funkcjonalna, role i wynikająca z tego komunikacja. Kluczem staje się praca zespołu świadomego celów, kreatywnego, pełnego pomysłów, ambitnego, potrafiącego z refleksją podejść do zdarzeń i ryzyka, a przede wszystkim radzącego sobie z przepływem informacji.

Model wykorzystywany jest w trzech podstawowych wariantach (i w opcjach):

  • „Zarządzanie przez zadania/projekty” – Warsztaty edukacyjne dla menedżerów, liderów projektów/zadań, grup zadaniowych
  • „Tworzenie warunków do skutecznej realizacji zadań i projektów” – Warsztaty, konsultacje budujące kulturę zadaniową i/lub zasady oraz instrukcje pracy
  • „Wsparcie w osiąganiu efektów i poprawy skuteczności realizacji projektów i zadań” – Konsultacje i doradztwo eksperckie

To model uporządkowania działań, które doprowadzą zespoły do osiągania oczekiwanych wyników i innowacji w Państwa firmie. Gwarantują to eksperci i sprawdzona metodologia.

 8-operacji

Działanie STREAMS składa się z dwóch części – analitycznej i praktycznej. Część analityczną rozpoczynamy od doprecyzowania obszarów zmiany i celów jakie chce osiągnąć zespół.
Kolejnym działaniem jest poznanie aktualnej sytuacji i na tej podstawie zdefiniowanie oczekiwanych kompetencji. Część praktyczną inicjuje przygotowanie planu osiągnięcia takich kompetencji, które umożliwią zespołowi najlepsze wdrażanie ustalonych rozwiązań. Odbywa się to poprzez warsztaty, monitorowanie oraz coaching.

Końcowa ocena efektów jest podstawą do uzupełnienia brakujących umiejętności i ewentualnego dalszego doskonalenia.